חלוקת חיסכון פנסיוני שנצבר במשותף על ידי בני זוג – שינוי כללי המשחק.

 

בחודש פברואר 2015, נכנס לתוקף החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו . יש חשיבות רבה להתייחס לנושא החיסכון הפנסיוני בהסכמי גירושין ו/או הסכמי ממון
מאחר והזכויות הפנסיוניות מהוות חלק מן הרכוש המשותף וחשוב לעגן את אופי החלוקה שלהן בין בני הזוג בין אם מדובר בהסכם גירושין ובין אם מדובר בהסכם ממון. יש חשיבות רבה , גם לאזכור זכויות הפנסיה בעת כתיבת הסכם ממון, כאשר בני זוג מבקשים להיות תחת משטר רכושי של הפרדה רכושית. חשוב לזכור, כי השימוש בחוק שנחקק מהווה ברירת מחדל ואינו מחייב בני זוג להשתמש בו ועדיין בהסכמה משותפת , ניתן להשתמש בפתרונות שהיו טרום החוק, אם פתרון זה מתאים יותר לבני הזוג.
במאמר הבא אסביר מה היה המצב לפני חקיקת החוק ,ומה המצב כיום ומה האפשרויות שעומדות בפני בני זוג שנאלצים להיפרד בהקשר לחלוקת הזכויות שנצברו בחיסכון הפנסיוני.

 

בדיני המשפחה זכויות הפנסיה מהוות כחלק מן הרכוש המשותף
זכויות פנסיוניות שצוברים בני זוג במהלך חייהם המשותפים , נחשבות כרכוש משותף, אשר יש לחלקו בעת גירושין ו/או פרידה. כל אחד מבני הזוג זכאי לקבל חלק יחסי מזכויות הפנסיה של בן זוגו וזאת בהתאם לתקופה בה חיו יחדיו. בין אם מדובר בנישואין ובין אם מדובר בחיים משותפים תחת קורת גג אחת כידועים בציבור. כבר בעבר ניתנו פסקי דין בבית משפט עליון שקבעו את זכותו של בן הזוג הלא רשום בקרן הפנסיה לקבל חלק מן הפנסיה של בן הזוג הרשום.
חשוב להדגיש כי הזכות לקבלת חלק יחסי מתשלומי הפנסיה , היא זכות הדדית בין בני הזוג.

המצב טרום חקיקת החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
בדיני הגמלאות ותקנוני הפנסיות הכירו רק בעמית הרשום ונוצר חוסר תיאום בין דיני המשפחה לדיני הגמלאות.
התוצאה של מצב זה שברוב המקרים הכוח היה בידי העמית הרשום ( בן הזוג הרשום ) והעמית היה חופשי לנהוג כרצונו. הבעייתיות שנוצרה :


1 . קרנות הפנסיה אינן מוכנות בד"כ להעביר ישירות את החלק בפנסיה לבן הזוג הזכאי, יוצא מכך שבן הזוג הזכאי תלוי ברצונו של בן הזוג בעל הפנסיה להעביר לו את חלקו בפנסיה.

2 . חיוב המס היה על פי העמית.

3. לאחר מותו של בן הזוג בעל הפנסיה , בד"כ אין אפשרות חוקית לקרן הפנסיה להעביר לבן הזוג השני את חלקו.

הדרכים להתגבר על כך היו : לעיתים ע"י איזון בנכסים אחרים, לעיתים באמצעות תשלום החלק היחסי המהוון של בן הזוג הלא רשום ולעיתים ע"י מתן הוראות מיוחדות לגורם המשלם ו/או התחייבויות של העמית הרשום לבן הזוג ולגורם המשלם.
אך הפתרונות לא היו מושלמים מאחר וביצוע היוון של חלקו של בן הזוג מתוך הפנסיה והעברת הכספים לבן הזוג במועד חתימת ההסכם. יש בכך משום סיכון של הפסד כספי מסוים ויש צורך בהסכמת שני בני הזוג.
מאחר ותשלום הזכויות הפנסיוניות , הרבה פעמים יקרה שנים רבות לאחר החתימה על הסכם הגירושין, יש להבטיח את התשלום העתידי. הדבר נעשה ע"י הטלת עיקול אצל הגופים , מחזיקי הכספים ( למשל: קרנות הפנסיה השונות ), כך שבמועד הפרישה, לא יהיה חשש להברחת הכספים ע"י בן הזוג .

המצב לאחר חקיקת החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

החוק נועד "לסנכרן" בין שתי מערכות החוקים הנ"ל (דיני המשפחה ודיני הגמלאות ) ולהסדיר את הדברים הבאים :
1 . הגנה על זכויות בן הזוג לשעבר כנגד הברחת כספים.
2 . גבית הפנסיה באופן ישיר ע"י בן הזוג לשעבר שאינו רשום בקרן הפנסיה.
3 .זכות לקבלת הפנסיה לבן הזוג שאינו רשום בקרן הפנסיה גם לאחר מות העמית הרשום בקרן
בפנסיה. !


החוק מבחין בין צבירת כספים ( קופות פנסיה חדשות ) לבין צבירת זכויות ( פנסיה תקציבית וקרנות פנסיה ותיקות ).


בקופה צוברת כספים
הסכום מחולק בעת הפרידה , כאשר למעשה מוקם חשבון חדש לבן הזוג.
היתרון – העברת כספים מידית ( למעט פיצויים ) , חוסר תלות וניתוק מוחלט מהעמית הרשום. קבלת קצבה על פי נתוני בן הזוג הלא רשום גם לעניין המיסוי. ( בדרך כלל יתרון , אך לפעמים גם חיסרון )
החיסרון – הפחתה משמעותית בערך הכספים ובמה שיתקבל מהם. מיסוי על הכספים שמעל 1.5 מליון שקל, כאשר המיסוי מתחלק בין שני בני הזוג.

צבירת זכויות ופנסיה תקציבית
זוהי ברירת מחדל.
היתרון הגדול, שניתן יהיה לקבל הפנסיה גם לאחר מותו של בן הזוג הרשום.
החיסרון – הזכות לפנסיה מוקטנת לעומת הזכאות שהייתה יכולה להיות בחיי העמית. משולמת "פרמיה" (1.2 לגבר , 2.8 לאישה ) מתחילת הגמלה או ממועד הפירוד , המאוחר מבינהם. עניין המיסוי ,נשאר כפי שהיה טרום החוק.

כיצד משתמשים  בחוק?
יש לקבל פסק דין העונה על דרישות החוק.
עם קבלת פסק הדין יש חובה להעביר אותו לגוף המשלם לצורך רישום הערה .
הגוף המשלם צריך להודיע על קבלת פסק הדין לרישום ההערה ולרשום הערה ממועד קליטת ההערה וכך יש הגנה לבן הזוג הלא רשום.

 .

 

 

אודות נבון שרה

נבון שרה, עורכת דין ומגשרת מאזור מודיעין
עורכת דין, בעלת משרד פרטי ומגשרת מוסמכת מטעם בתי המשפט בתחומים של גישור עסקי, משפחתי, עבודה , סכסוכי שכנים, סכסוכים כספיים ירושות ועזבונות. בוררת מוסמכת מטעם לשכת עורכי הדין בישראל. בוגרת תוכנית הפרקטיקום בגישור מטעם משרד המשפטים.
לחצו כאן וקראו עוד
Facebook - Google Plus

התחברו אלי

התחברו אלי באתרים החברתיים כדי להתעדכן.