גישור חובה בגירושין, האם זו המהפכה שבדרך?


בחודש יולי 2016 יכנס לתוקפו החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה ( הוראת שעה ) , תשע"ה – 2014 . חשוב לציין שמדובר בהוראת שעה והחוק הוא לניסיון לשלוש שנים. לאחר שלוש שנים יבחנו את המצב ויחליטו האם להפסיקו, לשנותו, או להשאירו במתכונתו הנוכחית.

התקשורת כולה רועשת וגועשת ואף קבוצת עורכי דין למשפחה הגישו בג"צ בעניין , אז על מה הרעש? האם באמת מדובר בגישור חובה? שהרי גישור מיסודו הוא וולנטרי וכל המהות של גישור היא הסכמה של הצדדים להשתתף. האם שוב אנו רואים את הגישה הפאטריאכלית במדינה המחליטה עבור הציבור מה טוב לו כמו בתחומים אחרים בחיים ( חוקי בטיחות באופן כללי וחוקי בטיחות בדרכים בפרט ועוד ).
ולמה הגישו עורכי הדין למשפחה בג"צ ?

 

החוק והתקנות
בתחילה אסביר קצת על החוק והתקנות שהותקנו . עפ"י החוק זוגות שירצו להתגרש ואין בידם עדיין הסכם גירושין מוסכם, עליהם לפנות בתחילה למחלקה ליישוב סכסוכים בבתי המשפט למשפחה ולהגיש בקשה ליישוב סכסוך, בטרם יגישו תביעות לבתי המשפט. אפשר להגיש את הבקשות גם לבית הדין הרבני ולבית הדין השרעי. לבני הזוג יערכו עד ארבע פגישות ללא תשלום ע"י עובדים סוציאליים שנמצאים ביחידה הסיוע , כאשר המטרה היא לפתור את ההליך בדרכי שלום ולהימנע ככל האפשר מניהול הסכסוך בבתי המשפט. חובה להגיע לארבעת הפגישות ומי שיחליט לעשות דין לעצמו ולא יגיע, יינקטו כנגדו צעדים משפטיים הכתובים בחוק ובתקנות.


בימים אלה אישרה וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת באופן סופי את התקנות ליישוב סכסוכים במשפחה המאפשרות להפעיל את החוק. עפ"י התקנות שהותקנו כעת , הפגישה הראשונה של בני הזוג תהיה בסביבה טיפולית ללא עורכי דין. הרכב המשתתפים בשלוש הפגישות הבאות ייקבע לפי אופי הפגישה , בהתאם להחלטת יחידת הסיוע . ככל שאופי הפגישה ימשיך להיות טיפולי- הפגישה תיערך ללא עורכי דין.


אם היחידה לסיוע תחליט , כי על הפגישה להיות בעלת אופי משפטי, היא תוכל להיערך בנוכחות עורכי הדין של בני הזוג ולבקשתם. באשר לסעדים זמניים דחופים, התגבשה הסכמה לפיה עורכי הדין של הצדדים יוכלו לטפל בעניין אף בישיבה הראשונה. מדובר בסעדים זמניים כמו מזונות זמניים ו/או בקשה לשמירת על המצב הקיים כדי למנוע הברחת רכוש.


אם בני הזוג לא הגיעו להסדר או נראה כי אין טעם להמשיך בפגישות , הצדדים יהיו רשאים להגיש תובענות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. אפשר להגיש את התביעות ועדיין לנסות להגיע להסדר ללא הדיינות בבית המשפט.


חשוב לציין כי הפגישות אצל העובדים הסוציאליים אינם טיפול זוגי והמטרה אינה לגרום לבני הזוג לשוב לחיות יחד, אלא להגיע לפרידה באופן מכובד זה מזה , בהסכם הוגן ובתנאים ששני בני הזוג יוכלו לעמוד בהם לאורך זמן.


עמדת המדינה – חברי הכנסת שיזמו את החוק וכן שרת המשפטים , מעודדים את החוק מאחר ולטענתם, בתי המשפט , התביעות המשפטיות, הצווים למיניהם מביאים להסלמה בין בני הזוג וגורמים נזק ועוול לילדים ולבני הזוג עצמם. המלחמות האינסופיות בבתי המשפט גורמות לנזקים בלתי הפיכים במשפחות.

 

בדברי ההסבר להצעת החוק החדש נאמר: "במדינת ישראל תורם להסלמת הסכסוכים המשפחתיים, גם קיומו של "מירוץ הסמכויות"...מירוץ הסמכויות לא רק שמוסיף התדיינות על עצם שאלת הסמכות, אלא שהוא מביא בני זוג להגשת תביעות משפטיות, שבמסגרתן מוגשים כתבי תביעה מפורטים המסלימים את הסכסוך המשפחתי גם בשלבים מוקדמים של הסכסוך האישי בטרם גיבשו בני הזוג סופית את רצונם וזאת מחשש שבן הזוג האחר יקדים ויפנה לערכאה המשפטית הנוחה לו ובכך "יתפוס סמכות" באותה ערכאה". זהו המקום להסביר, מהו אותו "מירוץ סמכויות " ? כשמו כן הוא, מירוץ . במדינת ישראל ניתן להתדיין בענייני גירושין גם בערכאה האזרחית, קרי בית המשפט לענייני משפחה וגם בערכאה הדתית, קרי, בית הדין הרבני.


מי שמגיש ראשון את תביעותיו לערכאה מסויימת, אותה ערכאה תופסת סמכות והתביעות ימשיכו להתדיין בה ברוב המקרים. המדינה בחוקקה את החוק הנ"ל חשבה לתומה כי תוכל לפתור באופן חלקי את "מירוץ הסמכויות".


עמדת עורכי הדין – הרבה מעורכי הדין למשפחה טוענים , שהחוק במתכונתו הנוכחית , מעבר לפגיעה בפרנסתם, חוסם זכות בסיסית של אזרחי המדינה של גישה לערכאות ,גורם עוול לבני הזוג , גם בשל הסחבת שתהיה ביחידות הסיוע בבתי המשפט, שהרי יחידות הסיוע בבתי המשפט לא יעמדו בעומס הפונים ויעבור זמן רב מיום הגשת הבקשה ליחידת הסיוע עד היום אשר תישלח הפניה לבן הזוג שלא הגיש את הבקשה להגיע לפגישה ביחידת הסיוע, והגרוע מכל שבזמן המתנה זה, בני הזוג נמצאים במריבות והמצב ביניהם קשה מאוד מבלי יכולת לעשות דבר מבחינה משפטית. תהיה הקפאה מוחלטת מבחינת ההליכים המשפטיים וזה יכול להיות הרה אסון במידה וצריך להגיש בקשה למזונות זמניים דחופים ובקשות לעיקולים כדי למנוע הברחת רכוש. מעבר לכך, החוק אינו פותר את "מירוץ הסמכויות" שהרי עכשיו המירוץ יהיה מי הגיש ראשון את הבקשה לישוב סכסוך ולאיזו ערכאה.

 

עמדתי - לדעתי, כעורכת דין ומגשרת, וכעורכת דין עם אג'נדה גישורית וגירושין בשיתוף פעולה, גם עורכי הדין צודקים וגם המדינה צודקת, מחד, המדינה צודקת שתביעות משפטיות ובתי משפט מסלימים את המצב בין בני הזוג , שגם כך נמצאים בתקופה קשה מאוד בחייהם , מאידך עורכי הדין גם צודקים, מאחר ונפגעות פה זכויות יסוד של בני הזוג ללא הצדקה ובאופן לא מידתי, הזכות לגישה לערכאות והזכות לייצוג מלא ע"י עורך דין .


אז מה הפיתרון אם כך?

שתי אפשרויות טובות המייתרות את ההגעה ליחידות הסיוע בבתי המשפט ומאפשרות להתגרש ללא הצורך בשימוש בחוק החדש:


גישור - אני באופן אישי, תמיד ממליצה על גישור, בגלל יתרונותיו הרבים, ולכן, אם אפשר ויש תקשורת מסוימת בין בני הזוג כדאי להגיע לגישור , לפני שמגיעים כלל לבית המשפט. תהליך הגישור שבני הזוג עוברים , בעזרת מגשר מאוזן, מיומן ומקצועי , עשוי להביא אותם לחתימה על הסכם גירושין טוב ויצירתי , להם ולילדיהם בזמן קצר , ובעלות נמוכה יותר.יתרון גדול ונוסף לגישור היא היכולת לשלוט בתהליך ובהחלטות הקשורות בבני הזוג ובילדים ועומדות להשפיע על המשפחה כולה לעוד כעשרים שנה קדימה מהיום.


המגשר אינו כופה את דעותיו על בני הזוג, בניגוד לבית המשפט שבו השופט מחליט. כלומר מישהו אחר מחליט על חיי בני הזוג והילדים שלהם. הגישור נעשה תוך שמירה על סודיות ופרטיות. חשוב גם לציין, כי כל צד בגישור יכול במהלך הגישור להתייעץ עם עורך דין וללמוד מהן זכויותיו. באמצעות הגישור, ניתן להגיע להסכם גירושין יצירתי ומאוזן , הנותן מענה לאינטרסים ולצרכים של בני הזוג והילדים.


בסופו של דבר, ההסכם שמגיעים אליו בסוף הגישור יקבל תוקף של פסק דין ע"י הגשת ההסכם לאישור בית המשפט. ובכך מונעים את זמן ההמתנה המיותר בבתי המשפט.


גירושין בשיתוף פעולה
– לעיתים, בני הזוג נמצאים במצב נפשי קשה מאוד , כאשר אחד מהם פגוע מאוד ו/או מרגיש חלש לעומת בן הזוג השני או מבחינה כלכלית או מבחינה נפשית והם מרגישים שגישור עם מגשר אחד שאמור להגן על שני הצדדים והילדים כאחד, אינו מתאים להם. במצב זה יתאים לבני זוג כאלה לפנות לגירושין בשיתוף פעולה ולא לפנות לבתי משפט. גירושין בשיתוף פעולה נותנים למשפחה מעטפת רחבה של תמיכה טיפולית לבני הזוג ולילדים וגם תמיכה משפטית , כאשר לכל אחד מבני הזוג יש עורך דין מייצג.


לסכום,במאמר סקרתי בקצרה את מהות החוק החדש ליישוב סכסוכים במשפחה , הבאתי בפניכם חלופות טובות מאוד כיצד להתגרש ,שלא מצריכות שימוש בחוק החדש, אך גם אם החלטתם בסופו של דבר לפנות ליחידת הסיוע של בתי המשפט ולהשתמש בחוק החדש , אל תלכו לבד ,חשוב וכדאי שתהיו מלווים ע"י עורכי דין כדי שתקבלו את הייעוץ המשפטי הנכון לאורך כל הדרך , בין אם תצטרכו להגיש תביעות בהמשך ובין אם תגיעו לעריכת הסכם הגירושין, ללא צורך בהגשת תביעות.

אודות נבון שרה

נבון שרה, עורכת דין ומגשרת מאזור מודיעין
עורכת דין, בעלת משרד פרטי ומגשרת מוסמכת מטעם בתי המשפט בתחומים של גישור עסקי, משפחתי, עבודה , סכסוכי שכנים, סכסוכים כספיים ירושות ועזבונות. בוררת מוסמכת מטעם לשכת עורכי הדין בישראל. בוגרת תוכנית הפרקטיקום בגישור מטעם משרד המשפטים.
לחצו כאן וקראו עוד
Facebook - Google Plus

התחברו אלי

התחברו אלי באתרים החברתיים כדי להתעדכן.