הסכם ממוןהסכם שנחתם בין בני זוג המסדיר את חלוקת הרכוש ביניהם באופן שונה מחלוקת הרכוש עפ"י חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג ( 1973 ) במקרה של פקיעת הנישואין. המאפיין את ההסכם שהוא הסכם הצופה פני עתיד.

עפ"י חוק יחסי ממון , הסכם הממון חייב להיעשות בכתב ולקבל את אישור בית המשפט לענייני משפחה או בית דין רבני , ואם ההסכם נעשה לפני הנישואין ניתן לאשר אותו גם אצל נוטריון. שני התנאים שהסכם הממון חייב להיות בכתב ומאושר ע"י בית המשפט הם תנאים מהותיים וללא תנאים אלה ההסכם לא יחשב כהסכם ממון ולא ניתן יהיה להסתמך עליו ולתבוע רכוש על פיו.

להסכם ממון יש חשיבות רבה שכן הוא עשוי להשפיע על בני הזוג שנים רבות לאחר עריכתו , במידה ונישואיי בני הזוג יעלו על שרטון . ההסכם יכול להבטיח את זכויות שני בני הזוג ברכוש שנצבר במשותף וימנע סחיטה של אחד מבני הזוג על האחר.

על כן, המלצתי לערוך את ההסכם אצל עו"ד המתמחה בתחום דיני המשפחה ו/או מעמד אישי ולא להסתפק בהסכם סטנדרטי, כיון שיש צורך להתאים את ההסכם לכל זוג עפ"י נסיבותיו.

 

חוק יחסי ממון בין בני זוג , תשל"ג 1973 הינו החוק המסדיר את היחסים הרכושיים בין בני זוג שנישאו לאחר התאריך 1.1.74 במקרה של פקיעת הנישואין .

מדובר במשטר הרכושי השני שמציג חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג ( 1973 ) . במידה ובני זוג לא ערכו הסכם ממון או שערכו הסכם חלקי בלבד, אזי יחול עליהם המשטר הרכושי של איזון משאבים והכוונה חלוקה שווה בין בני הזוג ברכוש שנצבר במשותף במהלך הנישואין.

בדרך כלל חלוקת הרכוש בין בני זוג עפ"י המשטר הרכושי של חוק יחסי ממון הוא שיוויוני, שכן, החוק במדינת ישראל, אינו מכיר באשם בפירוק הנישואין ובית המשפט לא יחלק את הרכוש, בהתחשב ב"תרומתו" השלילית של מי מבני הזוג לפירוק הנישואין.

זכויות פנסיה כחלק מן הרכוש המשותף

זכויות פנסיוניות שצוברים בני זוג במהלך חייהם המשותפים , נחשבות כרכוש משותף, אשר יש לחלקו בעת גירושין ו/או פרידה. כל אחד מבני הזוג זכאי לקבל חלק יחסי מזכויות הפנסיה של בן זוגו וזאת בהתאם לתקופה בה חיו יחדיו.

כספי פרישה מוקדמת - האם ברי איזון?

מהי פרישה מוקדמת? – יציאתו של העובד לגימלאות ממקום עבודתו על סמך הסכם בכתב בינו לבין מעסיקו, כאשר עם עזיבתו את העבודה , משולמים לו כל הכספים והזכויות הסוציאליות שנצברו על שמו במשך כל שנות עבודתו ולרבות פיצויי פיטורין, כאשר בנוסף לכך, המעסיק משלם לפורש תשלום חודשי קבוע עד הגיעו לגיל הפרישה החוקי.

אודות נבון שרה

נבון שרה, עורכת דין ומגשרת מאזור מודיעין
עורכת דין, בעלת משרד פרטי ומגשרת מוסמכת מטעם בתי המשפט בתחומים של גישור עסקי, משפחתי, עבודה , סכסוכי שכנים, סכסוכים כספיים ירושות ועזבונות. בוררת מוסמכת מטעם לשכת עורכי הדין בישראל. בוגרת תוכנית הפרקטיקום בגישור מטעם משרד המשפטים.
לחצו כאן וקראו עוד
Facebook - Google Plus

התחברו אלי

התחברו אלי באתרים החברתיים כדי להתעדכן.