זכויות פנסיה

זכויות פנסיה כחלק מן הרכוש המשותף

זכויות פנסיוניות שצוברים בני זוג במהלך חייהם המשותפים , נחשבות כרכוש משותף, אשר יש לחלקו בעת גירושין ו/או פרידה. כל אחד מבני הזוג זכאי לקבל חלק יחסי מזכויות הפנסיה של בן זוגו וזאת בהתאם לתקופה בה חיו יחדיו.

מועד קבלת הפנסיה
הזכויות הפנסיוניות יחולקו בין בני הזוג רק כאשר הן משתלמות בפועל לבן הזוג שזכאי לקבלן, כלומר רק בזמן היציאה לגימלאות ורק ביחס לתקופה בה בני הזוג חיו יחדיו , אם כנשואים ואם כ"ידועים בציבור" .

החשיבות להתייחסות לנושא הפנסיה בהסכמי גירושין
כיון שהזכויות הפנסיוניות הן חלק מן הרכוש המשותף,נדרש וחשוב לעגן אותן בהסכם הגירושין .  כדי לקבוע מהו אותו חלק יחסי שבן הזוג זכאי לקבל מתוך תשלומי הפנסיה אשר ישתלמו לבן זוגו בעת הפרישה, יש לפנות לאקטואר ו/או למומחה כלכלי שמתמחה בפנסיות. חשוב להדגיש כי הזכות לקבלת חלק יחסי מתשלומי הפנסיה , היא זכות הדדית בין בני הזוג. האקטואר מחשב את זכויות שני בני הזוג ומציין בחוות דעתו האם זכויות הפנסיה בין בני הזוג שוות ומתקזזות זו כנגד זו, או שיש פער בשווי הזכויות ואז יש לאזן ביניהן.

הבטחת תשלום הזכויות הפנסיוניות
מאחר ותשלום הזכויות הפנסיוניות , הרבה פעמים יקרה שנים רבות לאחר החתימה על הסכם הגירושין, היה צורך להבטיח את התשלום העתידי.  לצורך כך , בשנת 2014 נחקק החוק " חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו , התשע"ד 2014  " שבא להסדיר את המצב , במקום המצב הבעיתי שהיה קודם לכן. חשוב להדגיש כי החוק , אינו חוק קוגנטי ( כלומר שחייבים להשתמש בו ) אלא חוק וולנטרי, כלומר  בני זוג שירצו ישתמשו בחוק , או אם בן זוג אחד לא רוצה להשתמש בחוק, אזי החוק מהווה הגנה על בן הזוג השני ,שיוכל לפנות לבית המשפט ולבקש להפעיל  את החוק לגבי הפנסיה של בן זוגו.

הבעייתיות  שהייתה קיימת לפני חקיקת החוק 

1. קרנות הפנסיה לא היו מוכנות בד"כ להעביר ישירות את החלק בפנסיה לבן הזוג הזכאי, יוצא מכך שבן הזוג הזכאי תלוי ברצונו של בן הזוג בעל הפנסיה להעביר לו את חלקו בפנסיה.

2. לאחר מותו של בן הזוג בעל הפנסיה , בד"כ לא הייתה אפשרות חוקית לקרן הפנסיה להעביר לבן הזוג השני את חלקו.

3. לעיתים חלוקת הפנסיה הייתה נעשית שנים רבות לאחר החתימה על ההסכם , דבר שהיה מצריך מבן הזוג הזוכה לעקל כספים בקופה של בן הזוג החייב , כדי למנוע הברחת כספים.

הפתרונות  למצב לפני החוק

ביצוע היוון של חלקו של בן הזוג מתוך הפנסיה והעברת הכספים לבן הזוג במועד חתימת ההסכם בפועל או בקיזוז מנכס אחר. יש בכך משום סיכון של הפסד כספי מסוים ויש צורך בהסכמת שני בני הזוג.

המצב כיום

כיום,  במידה ויש הסכמה בין בני הזוג הם יכולים לבחור איזה אפשרות מתאימה להם יותר, שימוש בחוק לחלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג שנפרדו על חסרונותיו ויתרונותיו, או היוון הכספים וקיזוזם מנכס אחר.  בכל מקרה החוק מהווה הגנה לאחד מבני הזוג כאשר אין הסכמה בין בני הזוג ובלית ברירה , יש צורך לפנות לבית משפט. במקרה כזה בית המשפט בתנאים המתאימים יורה לקרן הפנסיה להעביר את הכספים השייכים לבן הזוג השני במועד פרעונם ועפ"י החוק החדש.

 

אודות נבון שרה

נבון שרה, עורכת דין ומגשרת מאזור מודיעין
עורכת דין, בעלת משרד פרטי ומגשרת מוסמכת מטעם בתי המשפט בתחומים של גישור עסקי, משפחתי, עבודה , סכסוכי שכנים, סכסוכים כספיים ירושות ועזבונות. בוררת מוסמכת מטעם לשכת עורכי הדין בישראל. בוגרת תוכנית הפרקטיקום בגישור מטעם משרד המשפטים.
לחצו כאן וקראו עוד
Facebook - Google Plus

התחברו אלי

התחברו אלי באתרים החברתיים כדי להתעדכן.