כספי פרישה מוקדמת

כספי פרישה מוקדמת - האם ברי איזון?

מהי פרישה מוקדמת? – יציאתו של העובד לגימלאות ממקום עבודתו על סמך הסכם בכתב בינו לבין מעסיקו, כאשר עם עזיבתו את העבודה , משולמים לו כל הכספים והזכויות הסוציאליות שנצברו על שמו במשך כל שנות עבודתו ולרבות פיצויי פיטורין, כאשר בנוסף לכך, המעסיק משלם לפורש תשלום חודשי קבוע עד הגיעו לגיל הפרישה החוקי.


במקרה והעובד מתגרש, יש לבחון האם הכספים המשולמים לעובד הפורש מידי חודש מהווים "פנסיה" והאם במקרה של גירושין, הם נכללים במצבת הרכוש המשותף של בני הזוג לצורך חלוקתם בין בני הזוג.

בתי המשפט בארץ, הכירו זה מכבר שפנסיה המשולמת לאחד מבני הזוג , מהווה נכס בר איזון במקרה של גירושין או חלוקת רכוש, כאשר התייחסות בתי המשפט אינה רק לכספי הפנסיה, אלא גם לזכויות הפנסיה וזכויות הפרישה האחרות המגיעות לאחד מבני הזוג ואין זה משנה המועד למימושן. במספר פסקי דין, נקבע כי כספי הפרישה המוקדמת ברי איזון. המשותף לכל פסקי הדין הנ"ל שבזמן הפרישה המוקדמת ,בני הזוג עדיין היו נשואים זה לזה, גם אם היו בתהליכי פרידה.

נשאלת השאלה מה קורה כאשר בני הזוג כבר התגרשו ורק כעבור תקופה ארוכה , יוצא אחד מבני הזוג לפרישה מוקדמת , האם אז יחשבו כספי הפרישה המוקדמת לברי איזון? סוגיה זו נמצאת עדיין על המדוכה בבית המשפט ואין לדעת כיצד בית המשפט יפסוק.

עפ"י החקיקה הקיימת והפסיקה, לא רואים את התשלומים החודשיים המוגדרים כפנסיה מוקדמת כפנסיה אלא תשלומי פרישה מוקדמת, אך כיון שבני הזוג היו עדיין נשואים זה לזה, ראו בכספים אלה ברי איזון. במספר פסקי דין נקבע כי כיון שבמרבית ההסכמים שנחתמים לפרישה מוקדמת, מצוין מפורשות שהתשלומים החודשיים המשולמים לעובד הפורש אינם מהווים פנסיה ולא יחשבו כפנסיה במיוחד לאור העובדה שמתשלומים אלה מנוכה לעובד מידי חודש סכום המועבר לקרן הפנסיה של העובד על מנת שיוכל לקבל בבוא העת פנסיית זקנה. תשלומים אלה משולמים לתקופה מוגבלת בלבד ובעת הגיע העובד לגיל הפרישה שבחוק , מופסק התשלום והעובד מתחיל לקבל פנסיית זקנה ורואים את התשלום כשכר. מכאן אפשר להסיק אולי , שכספי הפרישה המוקדמת אינם ברי איזון , כאשר מדובר בבני זוג שכבר התגרשו. אך גם לכך , יש הסתייגות ויש לבדוק כל מקרה לגופו ונסיבותיו .
למשל יש לקחת בחשבון ,מתי החלו המגעים לפרישה מוקדמת בין העובד והמעסיק, האם העובד היה עדיין נשוי, או בסמוך לגירושין וכן יש לקחת בחשבון פרמטרים אחרים, כמו הסכם הגירושין וניסוחו, ואת הסכם הפרישה המוקדמת עצמו ועוד.

אודות נבון שרה

נבון שרה, עורכת דין ומגשרת מאזור מודיעין
עורכת דין, בעלת משרד פרטי ומגשרת מוסמכת מטעם בתי המשפט בתחומים של גישור עסקי, משפחתי, עבודה , סכסוכי שכנים, סכסוכים כספיים ירושות ועזבונות. בוררת מוסמכת מטעם לשכת עורכי הדין בישראל. בוגרת תוכנית הפרקטיקום בגישור מטעם משרד המשפטים.
לחצו כאן וקראו עוד
Facebook - Google Plus

התחברו אלי

התחברו אלי באתרים החברתיים כדי להתעדכן.