צוואה

צוואה
צוואה היא מסמך משפטי, אשר אדם כותב , אשר בה הוא מצווה את רכושו לאנשים אחרים לאחר אריכות ימיו.
גם אדם , אשר לא ערך צוואה, לא מפקיר את רכושו ורכושו יעבור לאחר אריכות ימיו ליורשיו עפ"י חוק הירושה משנת 1965 ותיקוניו.

ובכל זאת מתי כדאי ורצוי לעשות צוואה:
1 . כאשר רוצים שהעיזבון ( הירושה ) יתחלק שלא עפ"י חוק הירושה .
לדוגמא: נישואין שניים, ידועים בציבור, נישול מהירושה , רצון להוריש למוסד, רצון להוריש למישהו שאינו בן משפחה ועוד אינספור מאווים שונים
ומשונים.
2 . כאשר יש מספר נכסי מקרקעין, כדאי ועדיף מבחינת חוקי המס ליחד לכל יורש נכס ספיציפי.

איך עושים ו/או ניתן לעשות צוואה:
1 . בכתב יד - הצוואה תיכתב בכתב יד של המצווה, תישא תאריך כתוב בכתב יד של המצווה וחתימה בכתב ידו של המצווה.
2 . בפני שני עדים - צוואה כתובה בד"כ מודפסת , צריך שיהיה תאריך , חתימה בכתב ידו של המצווה, שני עדים כשרים מעל גיל 21 ברי דעת , חתימת העדים.

3. בפני רשות - שופט, רשם בית משפט, נוטריון, רשם לענייני ירושה, דיין בבית הדין הרבני.

4 . בע"פ -
א. שכיב מרע - מי שרואה עצמו בנסיבות המצדיקות זאת מול פני המוות.
ב. בפני שני עדים המבינים את לשונו של המצווה.
ג. דברי המצווה, בציון היום והנסיבות יירשמו בזכרון דברים שיחתם בפני שני עדים ויופקד על ידיהם אצל הרשם לענייני ירושה.
ד. רישום , חתימה והפקדה יעשו מוקדם ככל האפשר.
צוואה בע"פ בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.

תוקף הצוואה
צוואה תקפה אם נעשתה בידי:
אדם בגיר, כשיר לצוות ( שאינו פסול דין) , שהמצווה ידע להבחין בטיבה.
צוואה בטלה אם:
1. הוראות הצוואה וביצוען אינן חוקיות, בלתי מוסריות, בלתי אפשריות.
2. צוואה היא לטובת עדים.
3. מזכה את מי שערך אותה.
4. היורש היה עד לעשייתה.
5. היורש לקח חלק בעריכתה.
6. הוראה המזכה בן זוג של אחד מאלה.
7. הצוואה נעשתה מחמת אונס, כפייה, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה ותרמית.

יכול לקרות מצב שהצוואה תהיה תקפה ורק חלק מהוראותיה תתבטלנה ,ההוראות הבאות בצוואה תהינה בטלות:
1 . הוראה שלא ניתן לשנות או לבטל את הצוואה תהיה בטלה.
2 . הוראה שתלויה ברצונו של אדם שאינו המצווה.
3 . הוראה שנעשתה מחמת טעות.

פרשנות צוואה
צוואה היא סוג של חוזה / מסמך שבו אדם מביע את רצונו מה יעשה ברכושו לאחר אריכות ימיו. בעוד שבחוזה , אם יש הוראה בלתי ברורה, ניתן לשאול את הצדדים לחוזה למה התכוונו, הרי שבצוואה , לא ניתן לעשות זאת לאחר אריכות ימיו של המצווה, ובהעדר ניסוח מדויק ובהיר של הוראות הצוואה לא ניתן לדעת במדויק למה המצווה התכוון.
הנטייה כיום של בתי המשפט, היא לתת פרשנות להוראות צוואה שאינן ברורות וזאת עפ"י אומד דעתו של המצווה כפי שהובא בפני כבוד בית המשפט.

אודות נבון שרה

נבון שרה, עורכת דין ומגשרת מאזור מודיעין
עורכת דין, בעלת משרד פרטי ומגשרת מוסמכת מטעם בתי המשפט בתחומים של גישור עסקי, משפחתי, עבודה , סכסוכי שכנים, סכסוכים כספיים ירושות ועזבונות. בוררת מוסמכת מטעם לשכת עורכי הדין בישראל. בוגרת תוכנית הפרקטיקום בגישור מטעם משרד המשפטים.
לחצו כאן וקראו עוד
Facebook - Google Plus

התחברו אלי

התחברו אלי באתרים החברתיים כדי להתעדכן.